Soup endepandans Ayiti

Emmanuel W. Védrine ("Potomitan")

Soup pou devlopman Ayiti nan tout nivo

Soup dekokorizasyon lajenès pou n oryante l nan bon chemen
Soup dekolonizasyon mantal tout lidè Ayisyen
Soup desantralizasyon Ayiti pou devlopman l
Soup devlopman biznis e envestisman
Soup devlopman e atraksyon touristik pou Ayiti fè lajan
Soup devlopman fyète pèp ayisyen pou travay ansanm
Soup devlopman tout komin
Soup edikasyon gratis e obligatwa pou tout ti Ayisyen
Soup enfrastrikti pou devlopman Ayiti
Soup pou fouye plis kanal pou agrikilti tout kote Ayiti
Soup kanmpous Inivèsite Leta Ayiti nan dis depatman
Soup lekòl gratis nan tout komin e seksyon kominal
Soup mache kouvri nan tout komin
Soup metye nan tout lekòl pou lajenès
Soup pou kreye pò e ayewopò nan tout depatman
Soup pou Ayisyen aprann pran responsablite yo an men
Soup pou Ayisyen aprann fè politik pwòp pou devlopman Ayiti
Soup pou Ayisyen konnen kilès ki zanmi e ènmi Ayiti
Soup pou Ayisyen sispann konte sou peyi etranje pou tout bagay
Soup pou Ayiti leve kanpe pou l mache apre 220 ane endepandans
Soup pou Ayiti sispann rale kòm tibebe depi 220 ane
Soup pou dekonjesyone Ayiti pou ouvè pòt devlopman l
Soup pou devlope patenarya ak lòt peyi nan respè mityèl
Soup pou devlope lidèchip efikas pou devlopman Ayiti
Soup pou fini ak egoyis, hèn youn kont lòt, e kont sa yo k ap fè sa ki bon
Soup pou fwennen egzòd riral nan tout komin ak devlopman agrikilti
Soup pou klere je tout Ayisyen
Soup pou lidè ayisyen sispann fonksyone kòm restavèk lòt peyi
Soup pou netwaye tout fatra Ayiti
Soup pou tout Ayisyen aprann devlope granmounte
Soup pou yon edikasyon pratik nan tout lekòl
Soup pou yon lame dyanm k ap pwoteje Ayiti, ki pa restavèk lòt peyi
Soup pwodiksyon agrikòl tout kote Ayiti pou vant nou pa depan de peyi vwazen
Soup pwogram d echanj ak inivèsite aletranje
Soup pwoteksyon anviwonnman
Soup rebwazman tout Ayiti nan mwens de dizan ak konkou lekòl jou vandredi
Soup resous imèn dyaspora ayisyen pou ede devlopman Ayiti
Soup sekirite pou tout moun evakye nan aktivite yo tout kote
Soup seyans fòmasyon e oryantasyon pou lajenès
Soup seyans fòmasyon pou devlope lidèchip efikas nan tout komin
Soup solidarite ant Ayisyen Ayiti e dyaspora pou travay ansanm
Soup tout Ayisyen fè yon bagay pou ede nan devlopman Ayiti
Soup transparans nan tout sa n ap fè pou montre seryozite
Soup pou yon lòt Ayiti anpil Ayisyen ap reve.

 

Note. • Teaching materials for Haitian Bilingual Programs & for learners of Haitian Creole : Materyèl pedagojik / didaktik pou Pwogram Bileng Ayisyen e pou aprenan (moun k ap aprann)kreyòl. Collection «Kri pou liberasyon : Cry for liberation : Grito de liberación : Cri de libération». 1e Janvye 2024. © E. W. VÉDRINE. Biyografi otè a.

Connexion utilisateur

Commentaires récents

 • Super cool que d'être Premier Ministre de Saint-Vincent !

  AMAZING !

  Albè

  08/04/2024 - 08:53

  Oui, AMAZING aurait dit ma grand-mère si elle savait parler ingliche !

  Lire la suite
 • "Balisaille" : Prix International de l'invention poétique

  participation au concours

  sedley richard assonne

  07/04/2024 - 04:31

  comment remplir le formulaire de participation?

  Lire la suite
 • Les Noirs américains disproportionnellement représentés dans l'armée des USA

  KP?

  MAMDIARRA DIAWARA

  06/04/2024 - 17:04

  C'est à dire ?

  Lire la suite
 • "L'armée la plus morale du monde" massacre des humanitaires

  Barbarie sans limites

  MAMDIARRA DIAWARA

  03/04/2024 - 20:32

  La sale guerre israêlienne sur Gaza est entrée dans une phase de barbarie absolue.
  Lire la suite

 • Malika Sorel, n° 2 de la liste du Rassemblement National aux élections européennes est...

  اللغة العربية لغة غنية جدًا

  MAMDIARRA DIAWARA

  01/04/2024 - 19:32

  L'arabe est une langue très riche !!! Lire la suite