Jid

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  28/05/2023 - 00:47

  Jis lavey 22 mé, Léon pati monté an Galilé. Manmay L’OJAM yo té vini tjébé’y adan lékol-li douvan zélev-li Mòn-Wouj.
  Té ni an bel montray asou lestravay pa koté Sent-Àn, é sé ann ansien minis Jan-Mak Ayrault ki ouvè lapot montray-la épi mè-a Jan-Michel Jémié.

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  17/05/2023 - 10:32

  Jude DURANTY, militant du livre était présent au Salon de Paris et surtout du Salon International du Livre d’Abidjan (SILA)

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  14/05/2023 - 01:22

  Jid jwenn an konpè Adjilbè ki alé fè an won pa koté Lafrik. Mé lè ou palé di Lafrik ou poko di ayen la. Sé kondisiré ou palé di Léwop, ou pa di ayen la nonplis. Es ou an Beljik, ann Espay, ann Almàn oben an Frans.

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  07/05/2023 - 17:56

  Sendika pa pran kaswol 1er mé, mé yo kolé tet ansanm pou manifesté kont nouvo lwa-a asou laritret. Menmsi Mano Makawon ja promilgé lwa-a, yo pa ka tann mach. Yo pa lé lwa-tala pies toubannman.

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  29/04/2023 - 17:48

  Sé jou-tala, séchres-la ka fésé kò’y anlè tout Matinik. Toupatou, zeb brilé sé konsa ni an woch éti ka brilé i mandé pou alé an dlo.

 • Bloc-notes Jid

  22/04/2023 - 17:22

  Anlo moun, sirtou jenn manmay pa té sav, sa dat-tala té lé di ba Matinik. Érezdibonnè, yonndé moun pé pa bliyé 17 avril 2008, Mémé té ka monté an filao.

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  15/04/2023 - 15:56

  Simenn pak-la tout moun té kisiswa bò lanmè, bò lanmè oben bòkay-yo.

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  08/04/2023 - 14:19

  Lachanm konmes Matinik té fè an gran konsit pou éséyé trouvé an manniè konbat pri éti pa ka sispann wosé an péyi-a.

  Yo propozé an panyen podui touléjou. Eben asiparé, yonn asou sé kat podui-tala pa ka fet isi. Tout lèrestan ka fet ayè. Es sé pou sa tout bagay pli chè ki ayè?

 • Bloc-notes Jid

  Jid

  02/04/2023 - 15:15

  Prézidan-an antré adan an zafè jwé o pli soud. E nou tout sav, pa ni pli soud ki an moun éti pa lé tann mach. Mano Makawon, pa lé tann zafè tiré réfom-li a.

 • Bloc-notes Jid

  id

  25/03/2023 - 16:51

  Lasimenn pasé lè an konpè Adjilbè té désann manifesté Lanmézon Sendidka Fodfrans, misié té anrajé kon an tig lè i tann an mo kréyol nef  Makronad.

Commentaires récents

Visiteurs

 • Visites : 3616121
 • Visiteurs : 117283
 • Utilisateurs inscrits : 255
 • Articles publiés : 2430
 • Votre IP : 3.239.129.52
 • Depuis : 01/05/2021 - 18:57