Hugues BARTHELERY

 • Bloc-notes Hugues BARTHELERY

  Hugues BARTHELERY

  22/12/2021 - 10:14

  Asou manniè'y ek asou lè'y, viris kovid 19 la pati pou ratibwazé tout neg Matinik. Pou an majorité Matinitjè koronaviris-la ké disparet menm manniè i rivé a. Malérezman sé kwè yo kwè sa! I koumansé dépi 2019, i ka kontinié ba nou gaz alé-viré jik jòdi. Lanné 2021 ka fini é i la toujou ka fè nou chi..., ka ponmlen, ka balvènen toupatou, blijé nou kontinié pwotéjé nou épi vaksen, épi mas, épi jel, épi jes-pangad. Nou plen épi'y. Nou za pran an doz, dé doz épi yo ka mandé nou atjelman pran an twaziem doz.

 • Bloc-notes Hugues BARTHELERY

  Hugues BARTHELERY

  12/10/2021 - 18:23

  Atjelman, dépi ou débatjé laéwopò an Fwans, ou ka santi ou pa lakay ou, sé pa pas ka fè fwet, sé pas yo ka fè'w santi ou diféran, ou nwè. Anpil moun anpami nou, sé a moman taa yo pran konsians yo nwè. Ou ka wè kon an ripwoch an fidji tout moun, kisa ou vini chèché isiya, ou pa sé pé rété lakay ou ? Asiré sé  pas yo ka wè twop neg débatjé, yo ka pran yo pou migran, yo plen épi sa. Pou viv trantjil aprézan adan péyi taa, ansel koulè ki bon, sé blan. Malérezman, yo za bliyé, ki si yo pa té vini lakay nou avan, nou pa té ké lakay yo jòdi. Sa ki fet za fet, fok asepté viv épi sa. 

 • Bloc-notes Hugues BARTHELERY

  Hughes BARTHELERY

  02/10/2021 - 18:55

  Tout moun sav lavi ka rivé asou an kout grenn dé. Sézè, kon nenpòt kiles pami nou , sé pé pa jenmen net.

 • Bloc-notes Hugues BARTHELERY

  Hugues BARTHELERY

  04/09/2021 - 12:02

            Atjelman, dépi ou débatjé laéwopò an Fwans, ou ka santi ou pa lakay ou, sé pa pas ka fè fwet, sé pas yo ka fè'w santi ou diféran, ou nwè. Anpil moun anpami nou, sé a moman taa yo pran konsians yo nwè. Ou ka wè kon an ripwoch an fidji tout moun, kisa ou vini chèché isiya, ou pa sé pé rété lakay ou ? Asiré sé  pas yo ka wè twop neg débatjé, yo ka pran yo pou migran, yo plen épi sa. Pou viv trantjil aprézan adan péyi taa, ansel koulè ki bon, sé blan. Malérezman, yo za bliyé, ki si yo pa té vini lakay nou avan, nou pa té ké lakay yo jòdi. Sa ki fet za fet, fok asepté viv épi sa. 

Commentaires récents