Yo rayi Blan men yo pa lé Afritjen tou !

   Ti péyi Matinik-tala komik kité komik ka alé. Moun rayi Blan, yo ka di ki sé boug-tala ka anvayi péyi-a, ki yo ka pwan'y anlè yo, ki tout travay ki bon sé ba sé mésié kisasayésa...

    Yo pa ka janmen mandé kò-yo poutji nan péyi Sent-Lisi, Babad oben Grinad, ou pa ka wè pies manifestassion épi pankat ki matjé "Péyi-a pa ta yo, sé ta nou ! Bétjé déwò !". Ou pa ka wè sa matjé non pli asou pies masonn lavil adan sé péyi-tala. Yo pa ka janmen pozé kò-yo keksion asou rilasion ki ni ant, pa ekzanp, zafè yo voté "AWA" a 80% adan an éleksion ki té ka pwopozé yo an ti zinzing lotonomi ek tilili Bétjé-Fwans lan ki ka débatjé atè Matinik la. 

   Kon yo ka di an fwansé, Matinitjé lè bè-a, lajan bè-a ek bonda fèmiez-la !

   Men, sé pa anni Blan yo rayi : yo ka mété imigré sent-lisien, ayisien ek panyol adan menm sak-la abo sé moun-tala sé Neg ek Milat kon nou menm. Hé-hé ! Lot jou-a, yo mété...Afritjen asou lis-la tou. Té ni an grand lafet piblik ki minisipalité Ans-Dalé té òganizé ek an vandè dlo koko té sòti jik Sen-Piè pou sa vann machandiz-li. Vandè-a té mandé laminisipalité ba'y an lotorizasion vann dlo koko'y, mé i pa rivé trapé'y. Sa pa opozé'y vini Ans-Dalé kanmenm abò kanmiyonnet li chajé épi koko ek ka vann dlo koko'y men an anployé mininisipal vini ora'y pou di'y ay vann an lot koté davwè i pa té ni lotorizasion. Anployé-a pa janmen di'y pa vann dlo-koko'y okontrè di sa lé rézo sosio rakonté, men ay fè sa an lot koté.

    Ni an vidéo ki sirkilé éti yo ka wè anployé-a ek vandè-a ka diskité. An lè, vandè-a mandé'y non'y ek anployé-a di an non ek an prénon...afritjen. Adan an batzié, lé rézo sosio koumansé vréyé bon labou pou dékalé laminisipalité Ans-Dalé : "Zot ka anboché étranjé ! Zot pa ka pèmet Matinitjé défann kò-yo aloski ni bon chomaj nan péyi-a ! Bann isalop ki zot yé !". Sa té ké lojik si dépi yonndé lanné Matinitjé pa té ka défini kò-yo kon Afritjen, kon moun ki jis pli Neg ek pli Afritjen pasé pèsonn. 

   Es sé moun-tala sav ki adan dives péyi l'Afrik ni anchay Matinitjé ka travay san ki yo vréyé labou anlè yo ? Menm manniè ki ni anlo Matinitjé ka viv ek travay an Fwans tou. Goumen pou Matinik vini an jou an péyi ka woulé asou pwa kò'y pa ni ayen pou wè épi an zafè koulè lapo, an zafè ras oben an zafè orijin. Apiyé asou an kouyonnad kon sa sé ritadé jou-a éti nou ké vini an pep ki doubout ek ki majè.

Commentaires

EXTRATERRESTRES

Albè

26/02/2024 - 10:31

Si jamais des extraterrestres aterrissaient en Martinique, les autochtones de l'île aux fleurs les accuseraient aussitôt d'être responsables du chômage, de l'exploitation békée, du vieillissement de la population, d'avoir imposé le vaccin contre le covid, du trafic de drogue, de l'immigration clandestine, du génocidee par substiution etc...

Connexion utilisateur

Commentaires récents

 • Super cool que d'être Premier Ministre de Saint-Vincent !

  AMAZING !

  Albè

  08/04/2024 - 08:53

  Oui, AMAZING aurait dit ma grand-mère si elle savait parler ingliche !

  Lire la suite
 • "Balisaille" : Prix International de l'invention poétique

  participation au concours

  sedley richard assonne

  07/04/2024 - 04:31

  comment remplir le formulaire de participation?

  Lire la suite
 • Les Noirs américains disproportionnellement représentés dans l'armée des USA

  KP?

  MAMDIARRA DIAWARA

  06/04/2024 - 17:04

  C'est à dire ?

  Lire la suite
 • "L'armée la plus morale du monde" massacre des humanitaires

  Barbarie sans limites

  MAMDIARRA DIAWARA

  03/04/2024 - 20:32

  La sale guerre israêlienne sur Gaza est entrée dans une phase de barbarie absolue.
  Lire la suite

 • Malika Sorel, n° 2 de la liste du Rassemblement National aux élections européennes est...

  اللغة العربية لغة غنية جدًا

  MAMDIARRA DIAWARA

  01/04/2024 - 19:32

  L'arabe est une langue très riche !!! Lire la suite