Matinik za ni an drapo ki ta'y !

   Kimafouti ésa ? Sé sel bagay ka vini nan lespri nenpot ki Matinitjé lè i ka wè Serge Letchimy ka lansé an konkou pou sa touvé an drapo ba Matinik. Asiparé sé pa toutafetman an drapo, mé an "anblem" pou lè zot wè étjip espow oben gwoup kiltirel kay défann koulè-nou lè yo andéwò péyi-a. Oben lè reskonsab politik nou kay adan kek sanblé la Karayib. 

   Sa ka woulé andidan kabech sé metamanyok politik-nou an ? An tan Marie-Jeanne té ka gidonnen la-CTM, i té za fè menm konkou-tala ek nou tout-la wè sa sa té ba'y : an drapo riditjil kité riditjil ka alé ki moun té ka fè lafet épi'y, ka kriyé'y "drapo lanbi-a". Tout sé djendjen-tala sé pa ayen dot ki ped tan ek vréyé lajan nan razié. Poutji ? Sé davwè Matinik pa ni bizwen drapo pis i za ni yonn ki ta'y dépi NANNI-NANNAN. Sé boug-la ki té lévé gawoulé Septanm 1870 la té ka maré tet-yo épi bando wouj ek nwè. Yon siek apré, sé moun l'OJAM la ajouté koulè vè-a ek dépi jou-tala kivédi dépi 1958, pres tout parti politik té adopté drapo WOUK-VE-NWE a. Ki PPM ki MODEMAS ki PKLS ki CNCP kisasayésa...San menm palé di lajennes Matinik ! Ba'y, sé anni twa koulè ki ni ek chak lè yo ka manifesté, sé drapo-tala yo ka mété déwò.

   Kidonk ki "drapo" Marie-Jeanne la ki "drapo" Letchimy a, sé KOUYONNAD ki la ! 

   Drapo-nou ni 3 joulè ek nou pa bizwen pies dot anblem makakri !

Connexion utilisateur

Commentaires récents